METALBOX


Fotovoltaický rozvaděč pro 4 stringy, ochrana DC vedení o max. napětí 1000V

METALBOX


Fotovoltaický rozvaděč pro šest stringů, ochrana DC vedení o max. napětí 1000V

METALBOX


Fotovoltaický rozvaděč pro 8 stringů, ochrana DC vedení o max. napětí 1000V

METALBOX


Fotovoltaický rozvaděč pro 12 stringů, ochrana DC vedení o max. napětí 1000V

METALBOX


Fotovoltaický rozvaděč pro 20 stringů, ochrana DC vedení o max. napětí 1000V